.

Bundelen van aanbod geeft een krachtiger positie in de keten

2023-11-27

FAMILIE VAN DEN HEIJKANT UIT RAAMSDONKSVEER

Sander en Ad van den Heijkant

Ad en Mieke hebben samen met hun zoon Sander een varkenshouderij/akkerbouwbedrijf in de polder De Werfkampen nabij Raamsdonksveer. Zij ondernemen onder de naam Heijkant Werfkampen VOF. Het bedrijf is daar in 1966 gebouwd na de ruilverkaveling, tegelijk met vijf andere nieuwe bedrijven. Op het ouderlijk bedrijf waren melkkoeien en akkerbouw de belangrijkste activiteiten. De koeien waren niet de grootste hobby van Ad. Mijn belangstelling ging vooral uit naar de varkensfokkerij. Na de MAS en Praktijkschool voor de varkenshouderij in Horst ben ik in 1980 samen met mijn vrouw Mieke begonnen met 80 zeugen naast de akkerbouwtak. Inmiddels hebben we samen met onze zoon Sander 800 zeugen waarvan we alle biggen zelf afmesten in een gesloten systeem, zowel in onze eigen stallen alsook in een voergeldstal hier in de buurt. Onze zoon Sander heeft ook veel interesse in de varkensfokkerij. In de discussie over bedrijfsovername is in goed overleg besloten om Sander na zijn HAS opleiding eerst ervaring op te laten doen als buitendienstmedewerker bij CeHave/Agrifirm. Bedrijfsovername moet met méér dan 100% zekerheid besloten worden. Sander heeft met volle overtuiging die keuze gemaakt. Naast het eigen bedrijf kijkt Sander ook verder buiten de deur en is actief in het bestuur van de ZLTO vakgroep Varkenshouderij en POV. De POV is de Producenten Organisatie Varkenshouderij, sinds vorig jaar de spreekbuis voor belangenbehartiging van de volledige varkenshouderij. Waar opbrengsten in de aardappelen amper zijn gestegen, is de ontwikkeling in de varkensfokkerij fors geweest. Het aantal biggen per zeug steeg van 16,5 per jaar in 1980 tot ruim 30 in 2015.


Ad teelt sinds 1966 al aardappelen op het bedrijf. In eerste instantie via de coöperatieve afzetorganisatie De Bommelerwaard. Daarna een lange periode via de pools van Bas Rijk uit Kloosterzande. In 1990 ben ik van de coöperatieve afzet afgestapt en ben ik vrij gaan telen. Vaak af land verkocht, maar ook regelmatig uit opslag in een gehuurde schuur. Dit heb ik 20 jaar gedaan, tot 2010. In dat jaar heb ik mijn aardappelen aan Nedato verkocht en ben ik bij deze organisatie gebleven. Met 10 hectare aardappelen ben ik een kleine speler in de aardappelmarkt en erg afhankelijk van stemming. Via Nedato kan een krachtiger afzet gebundeld worden en worden mijn belangen door de organisatie behartigd. Door de vele afzetmogelijkheden kunnen kwaliteiten bij diverse afnemers worden aangeboden. Dit zie ik als een grote meerwaarde. De begeleiding is goed. Ik ben tevreden bij deze club. Ad en Sander werken in de afzet van vleesvarkens samen met een aantal andere producenten en ervaren zelf in die markt ook de meerwaarde van bundeling van aanbod. Ad heeft nog wel een advies: probeer te groeien in deze markt. Met een groter volume kan Nedato nog krachtiger optreden in de markt.

Voordelen van een lidmaatschap

  • Financieel sterk, dus betalingszekerheid
  • Marktkracht door gebundeld aanbieden
  • Eerlijke en gelijkwaardige tarrering
  • Minimaal marktconforme prijsvorming
  • Belangenbehartiging in de sector

Sluit je aan bij Nedato

Stuur een bericht en we nemen contact met je op.