Innovatie

Innovatie in de hele keten

Kiezen voor de nieuwste technieken

Innovatie vindt bij Nedato binnen de hele keten plaats. Dat begint bij het testen van nieuwe rassen op proefvelden, de toepassingen van innovatieve technieken, zoals GPS- satellietbeeldgestuurde bemesting en een volledig geautomatiseerd teeltinformatiesysteem.