Duurzaamheid

Oprecht betrokken bij een groene wereld

Met gevoel voor de natuurlijke aspecten van het aardappelproduct

Duurzaamheid is onlosmakelijk met Nedato verbonden en is sinds de oprichting van de coöperatie stevig in de bedrijfsvoering verankerd.

De telers van Nedato conformeren zich aan een duurzame productie. Dit vertaalt zich in een heel bewuste omgang in de keuze voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, en een planmatige werking volgens een systeem van gecontroleerde teelt met minimale inzet van middelen. Door een juiste keuze van rassen, en de optimalisatie van de betrokkenheid van de teler met het eindproduct, ontstaat een harmonisch geheel met gevoel voor de natuurlijke aspecten van het aardappelproduct.

Duurzame teelt