.

Privacy- en cookiebeleid

2023-12-11

Nedato B.V., gevestigd aan Jan van der Heijdenstraat 48 3261 LE Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.nedato.nl
Jan van der Heijdenstraat 48
3261 LE Oud-Beijerland
+31 186 645945

Functionaris: E. Bachaus a.i.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nedato B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op deze website worden bezoekgegevens middels IP-herkenning bijgehouden. Het doel hiervan is om u te voorzien van de meest passende informatie omtrent uw voorkeuren en interesses om u waar zinvol een passend aanbod te doen. Deze herkenning vindt plaats op bedrijfsniveau. Er worden geen persoonsgegevens verzameld.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nedato.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nedato B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Nedato B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nedato B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nedato B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u een account hebt aangemaakt, dan bewaren wij uw accountgegevens totdat u uw account expliciet verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nedato B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nedato B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Nedato B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Overzicht van gebruikte cookies

Nedato B.V. plaatst de volgende cookies:

Noodzakelijk

cookiefirst-consent

Domein: nedato.nl
Vervaltijd: één jaar
Type: Cookie
Aanbieder: Cookie First
Deze cookie bewaart uw cookie-voorkeuren voor deze website. U kunt deze eenvoudig wijzigen of uw toestemming intrekken.

cookiefirst-consent

Domein: nedato.nl
Vervaltijd: Persistent
Type: Local storage
Aanbieder: Cookie First
Deze cookie bewaart uw cookie-voorkeuren voor deze website. U kunt deze eenvoudig wijzigen of uw toestemming intrekken.

cookiefirst-id

Domein: nedato.nl
Vervaltijd: Persistent
Type: Local storage
Aanbieder: Cookie First
Dit cookie bevat uw unieke ID zodat CookieFirst unieke bezoekers van deze website kan identificeren.

CRAFT_CSRF_TOKEN

Domein: nedato.nl
Vervaltijd: sessie
Type: Cookie
Deze cookie wordt gebruikt om kwaadaardige geautomatiseerde formulierverzendingen via Cross Site Request Forgery te voorkomen

CraftSessionId

Domein: nedato.nl
Vervaltijd: sessie
Type: Cookie
Deze cookie wordt gebruikt door ons CMS

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nedato B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nedato.nl.
Nedato B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nedato B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@nedato.nl.

Voordelen van een lidmaatschap

 • Financieel sterk, dus betalingszekerheid
 • Marktkracht door gebundeld aanbieden
 • Eerlijke en gelijkwaardige tarrering
 • Minimaal marktconforme prijsvorming
 • Belangenbehartiging in de sector

Sluit je aan bij Nedato

Stuur een bericht en we nemen contact met je op.